Kolekcija: "Rūpju bērns" darbi

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" ikdienā sniedz sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Dažādās Rīgas teritorijās ir izveidoti centri, kuros šie cilvēki var uzturēties dienas laikā un saturīgi pavadīt laiku - piedaloties nodarbībās un attīstot dažādas prasmes. Tāpat organizācija rīko pasākumus un izbraukumus, kuros cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem iepazīst un izzina dabu, drošību, profesijas, priecājas par dzīvi un visu ko spēj.