Kolekcija: Līgas vaska sveces

Līgai ir 47 gadi, bet pēdējos 8 no tiem viņa vairs neredz. Pirms tam sieviete strādāja ar bērniem un dažādi rokdarbi bija vaļasprieks, bet sveču tīšana labi nepadevās. Tagad, kad redzes vairs nav, sveces izdodas līdzenas un deg ar mierīgu liesmu. Pārmaiņu laikā, visgrūtāk bija iemācīties lūgt palīdzību un šobrīd lielākais izaicinājums ir iet pa ielu, jo bedres mēdz būt visur, krustojumus grūti atpazīt un šķērsot, autovadītāji mēdz būt neiecietīgi.

Līga lepojas, ka pagājušajā gadā viņas veidotās sveces tika vestas arī uz Zviedriju, novēlam, lai šajā gadā tās ceļo vēl tālāk!

Ja vēlaties pasūtīt lielāku sveču apjomu, lūdzu, sazinieties ar tiptip.lv. Pasūtījuma izpilde notiek palēnām, Līga tin sveces tikai tad, kad ir labā noskaņojumā, lai tajās ietītu arī labas domas un vēlējumus.