Ziedoņa gleznas

Ziedonis ir kungs pensijas vecumā, kurš nemeklē atrunas, lai kaut ko nedarītu. No 2002.gada apmeklē dienas centru un ir vairākkārtējs labākais vārtsargs Latvijā mini futbolā cilvēkiem ar invaliditāti. Citi viņu raksturo kā "cilvēks vējšs", kurš ir ļoti atvērts sadarbībai un ir kompānijas sirds. Ziedonis visiem izaicinājumiem pieiet radoši, arī brīžos, kad finansiālā situācija neļauj iegādāties visu nepieciešamo gleznošanai un iztikšanai. Savas zināšanas par gleznošanu kungs nodod arī citiem un pats glezno ar to, kas ir pieejams - eļļas krāsas, krītiņi vai olge.