Marijas rokdarbi

Marijas kundze dzīvo Ogres novadā un uz lielpilsētu brauc reti. Līdzīgi kā citas rokarbnieces - atbilstoši vēsturiskajai situācijai kundze ada un tamborē kopš sevi atceras, savulaik, kad bija nepieciešamas lietas saviem bērniem tā bija vajadzība, tagad veidotie darbi mazbērniem - prieks un piepildījums sirdij. Ir patīkami domāt par krāsu salikumiem, meklēt jaunas kombinācijas un nebijušus rakstus. Marijai patīk eksperimentēt ar dzijām, formām un tehnikām.

Paldies, ka izvēlējies Marijas kundzes produkciju!